Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI och Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU uppmanar andra stadiets studerande inom yrkesutbildningen till utmarsch från utbildningsinstitutionerna torsdagen den 2.5.2024 kl. 13!

Regeringen Orpos avsikter att begränsa det kostnadsfria andra stadiet samt skära ytterligare i studerandes försörjning är orimliga.

Enligt beslutet av regeringens ramförhandlingar skulle kostnadsfriheten på andra stadiet begränsas så att den upphör att gälla i slutet av det året som studeranden fyller 18 år. Den nuvarande gränsen för kostnadsfrihet till 20-års ålder har möjliggjort avläggandet av en hel examen på andra stadiet utan kostnader.

Förändringen medför inga väsentliga insparningar, men dess påverkan på andra stadiets studerande är betydande. Den äventyrar möjligheterna att slutföra en andra stadiets yrkesexamen för exempelvis studerande inom HUX-utbildningen samt de som lider av svårigheter med inlärning, försörjning eller psykisk ohälsa.

Studerandes försörjning har redan påverkats av indexfrysningar samt nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget under denna regeringsperiod. Regeringen Orpo beslutade under ramförhandlingarna att flytta tillbaka studerande inom ramarna för studiestödets bostadstillägg. Detta orsakar särskilda utmaningar med att trygga försörjningen under sommaren. En studerande som på papper har rätt till studiestöd kan inte lyfta studiestöd på sommaren eftersom studierna inte pågår då. Risken är att studerande måste förlita sig på utkomststöd under sommarmånaderna.

Tilläggsinformation:

Ordförande (FSS) Cecilia Huhtala, cecilia.huhtala@skolungdom.fi  050 322 7715

Ordförande (SAKKI) Patrik Tanner patrik.tanner@sakkiry.fi 044 753 0581

Ordförande (OSKU) Johanna Heikkinen, johanna.heikkinen@osku.fi 044 977 6356